Open Stack

Open Stack

 
RELIABILITY & SATISFACTION
home

2019

창조와 혁신을 통해서 세상의 변화를 만들어 나가겠습니다.
board view
제목 2019년 06월 오픈스택 뉴스레터
글쓴이 최고관리자
날짜 2019-06-11

                               ·[KOBA] 지상파 UHD 방송망을 활용한 재난 경보 서비스 
                               · 정부·공공기관, 시제품 시범 구매 길 마련
                               · BBC, 인공지능을 제작현장으로 끌어들이다